Privacy2020-05-13T16:24:23+00:00

Tandprothetische Praktijk vanDort, Harderwijkerstraat 3, 3881ED, Putten, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tandprothetische Praktijk vanDort 

Harderwijkerstraat 3,

3881ED,

PUTTEN NL,

0341-231010

www.tppvandort.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Tandprothetische Praktijk vanDort verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•Voor- en achternaam.

•Geboorteplaats.

•Adresgegevens.

•Telefoonnummer.

•E-mailadres.

       Zorgverzekering

       BSN

•IP-adres.

•Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

•Locatiegegevens.

•Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

•Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

•Klant contactgegevens in mijn boekhoudprogramma.

•Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Tandprothetische Praktijk vanDort verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

       Eventuele aanvraag en/of  declaratie in te dienen bij de zorgverzekeraar.

•Het afhandelen van jouw betaling.

•Verzenden van zijn nieuwsbrief en/of reclamefolder.

•Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

•Je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten.

•Om goederen en diensten bij je af te leveren.

•Tandprothetische Praktijk vanDort analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

•Tandprothetische Praktijk vanDort volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee Hij zijn producten en diensten afstemt op jouw behoefte.

•Tandprothetische Praktijk vanDort verwerkt ook persoonsgegevens als Hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Hij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tandprothetische Praktijk vanDort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tandprothetische Praktijk vanDort) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Tandprothetische Praktijk vanDort bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Ik de gegevens heb gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@tppvandort.nl

Categorie persoonsgegevens

Personalia, gegevens bij aangaan van overeenkomst:

Zolang de overeenkomst van kracht is. 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website/internetbrowser:

24 maanden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Tandprothetische Praktijk vanDort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tandprothetische Praktijk vanDort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tandprothetische Praktijk vanDort en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tppvandort.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Tandprothetische Praktijk vanDort wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik mijn persoonsgegevens beveilig

Tandprothetische Praktijk vanDort neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tppvandort.nl. Uiteraard ga ik niet alles verklappen want dan maak ik het kwaadwillende wel erg makkelijk maar je kan er vanuit gaan dat ik op en top beveiligd ben.

Derde partijen

Delen van persoonsgegevens met derden

Tandprothetische Praktijk vanDort deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af om hetzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken.

Voor het verbeteren van mijn diensten, website of advertenties:

 

Google Analytics:

Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Verwerkt gegevens zoals het surfgedrag van de bezoeker. Meer informatie over de privacy verwerking van Google Analytics vind je in de Privacy Policy van Google Inc.

Alle andere partijen

Boekhouder en eventuele werknemers/ingehuurde hulp. Met deze mensen heb ik ook een verwerkersovereenkomst gesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Deze pagina toont altijd de meest recent versie van mijn privacy verklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 7 Januari 2020.